امام‌ رضا علیه السلام همیشه از قرآن و آیات و شگفتی ‌های نظم ‌و ‌ترتیب آن به عظمت سخن گفتند.

چرایی تازه بودن قرآن کریم در حدیث امام رضا علیه السلام

چرایی تازه بودن قرآن کریم در حدیث امام رضا علیه السلام

امام رضا علیه السلام فرمودند: «و حقیقت ناب اسلام آن است که به کتاب راست و عزیز خداوند باور یابی، به کتابی ایمان بیاوری که (لا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ) «باطل از هیچ سو به آن راه ندارد و فرودآمده از جانب خداوند حکیم و ستوده است»(فصلت/42) و تصدیق کنی که قرآن دربردارندۀ دیگر کتاب ‌ها و مسلط بر آن ‌هاست و از آغاز تا پایانش حق است. به آیات محکم و متشابه و خاص و عام و وعده ‌ها و تهدیدها و ناسخ و منسوخ و قصه ‌ها و گزارش ‌هایش باور یابی و معتقد باشی هیچ ‌یک از بندگان را توان آوردن همچون آن نیست.»
روزی امام‌ رضا علیه السلام از قرآن یاد کردند و دربارۀ دلایل و آیات و شگفتی ‌های نظم ‌و ‌ترتیب آن به عظمت سخن گفتند و فرمودند: «قرآن ریسمان محکم خداوند و رشتۀ ناگسستنی و روش بی‌ مانند او برای رسیدن به بهشت و نجات ‌دهنده از آتش است. با گذشت زمان کهنه و مندرس نمی ‌شود و بر زبان‌ های گوناگون، سست و ناهموار نمی ‌آید؛ زیرا قرآن برای دوره‌ ای خاص فرود نیامده، بلکه روشنی تمام برهان‌ ها و حجت بر همۀ انسان ‌هاست:(لا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ)«باطل از هیچ سو بدان راه ندارد و نازل‌شده از جانب خداوند حکیم و ستوده است».(فصلت/42)
و به ‌نقل از پدر بزرگوارشان، موسی ‌‌بن‌ جعفر علیه السلام فرمودند: مردی از امامصادق علیه السلام پرسید: «علت چیست که قرآن هرچه دامنۀ تعالیمش گسترده ‌تر می‌ شود و بیشتر آن را می‌ خوانند، جز بر تازگی و طراوتش نمی ‌افزاید؟» حضرت فرمودند: «چون خداوند آن را برای زمان و مردم خاصی نازل نکرده است؛ از این ‌رو تا قیامت، در هر زمانی نو است و نزد هر جماعتی تازه و با طراوت است.»
و فرمودند: «هرکس آیات متشابه قرآن را به آیات محکم آن بازگرداند، به راه راست هدایت شده است.»
و فرمودند: «شنیدم که پدرم از پدرشان چنین روایت می‌ کردند: نخستین سوره‌ ای که نازل شد، سورۀ علق بود و آخرین سوره، سورۀ نصر بود.»
ریان ‌‌بن ‌صلت: به امام‌ رضا علیه السلام عرض کردم: «یا ا‌بن ‌رسول‌الله علیه السلام، دربارۀ قرآن چه نظری دارید؟» فرمودند: «کلام خداست. از مرزها و حدود آن درنگذرید و هدایت را در غیر آن جستجو نکنید که گمراه می ‌شوید.»
و به ‌نقل از نیاکان پاک ‌سرشتشان، از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل کردند که ایشان فرمودند: «قرآن را با صدای خوش بخوانید؛ چراکه صوت نیکو بر حسن و زیبایی قرآن می ‌افزاید [آنگاه این آیه را خواندند:] (یَزِیدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَاءُ) «و خداوند هرچه بخواهد، در آفرینش می‌افزاید.»(فاطر/1)
علی کفشگر فرزقی
منبع:
چشمه ی حکمت رضوی(گزیده کتاب عیون اخبار الرضاعلیه السلام)، محمد باقر پور امینی، ص 112


مطالب مرتبط