قسمت 5 - فراگیری جغرافیایی و اجتماعی انقلاب های بزرگ جهان

وضعیت انقلاب های بزرگ جهان بعد از گذشت 40 سال از انقلاب

انقلاب اسلامی ایران از فراگیری جغرافیایی و اجتماعی بیشتری نسبت به سایر انقلاب های بزرگ جهان برخوردار بود.


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط