۱ دی ۱۳۹۷ 829 548 KB 01:10 دقیقه 32 0

لطف خدا

در غرّش رعد

در ناله‌ی باد

در گریه‌ی ابر

بر دشت آباد

5c1df88686ddb.jpg

در قامت کوه

در چهره‌ی خاک

در غنچه‌ی گل

در چشمه‌ی پاک

در هر ستاره

در نور خورشید

در روی مهتاب

وقتی که خندید

در بیشه‌ی سبز

در کوچ مرغان

در پیچش رود

در شعر باران

هر گوشه دیدم

لطف خدا را

من دوست دارم

این آیه‌ها را

افشین علا


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط