۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 217 3.2 MB 07:05 دقیقه 29 0

مؤمنان کافر و دروغگو

امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید: «من کشیده شدم به صداقتی که با دروغ آمیخته نیست». ما راست می گوییم اما همه آمیخته به دروغ می باشد. صداقت های ما ناخالصی دارد. بشر ناخالصی دارد باید تلاش کند خود را خالص کند.


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط