شعر کودکانه ماه قرآن

ماه نزول قرآن

ماه نزول قرآن

آمده ماه خدا

ماه بهار قرآن

ماه نماز و دعا

ماه دعا و ایمان

آمده ماه خدا

ماه نزول قرآن

ماه دعا برای

حضرت صاحب زمان (عج)

تو این ماه مبارک

داره ثواب خوابیدن

داره ثواب حسابی

حتی نفس کشیدن

تو این ماه مبارک

که ماه خودسازیه

از کارای خوب ما

خیلی خدا راضیه

اگر بخوانیم هر روز

یه آیه از تو قرآن

خدا به ماها می ده

ثواب کل قرآن


مطالب مرتبط