شعر کودک

مبارک باد

مبارک باد

امروز شده خیلی

صحن و حرمت زیبا

خوش حال و خندانم

من در حرمت آقا

برپا شده جشن ما

توی حرمت الان

چون آمده ای دنیا

امروز تو آقا جان

هر گوشه پر از شادی

هر گوشه چراغان است

در خانه تان الان

یک عالمه مهمان

انگار که در این روز

هستم به شما نزدیک

این روز پر از شادی

آقا به شما تبریک


مطالب مرتبط