مبعث رسول گرامی اسلام
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 169 92.3 KB 24 0

مبعث رسول گرامی اسلام

?امشب که شب مبعث احمد باشد

?مشمول همه عطای سرمد باشد

?یارب چه شود طلوع صبح فردا

?صبح فرج آل محمد ص باشد

مبعث رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی مبارک??


مطالب مرتبط