مثل یک بابابزرگ

مثل یک بابابزرگ

امن فقط عکس تو را///دیده‌ام توی کتاب

قصه‌ها درباره‌ات///خوانده‌ام شب وقتِ خواب

من شنیدم آمدی/// بهمن پنجاه‌و‌هفت

آمدی با خنده‌ات///غصه‌ها از بین رفت

سال‌ها مانند کوه///در جماران بوده‌ای

واقعاً تو رهبرِ///خوب ایران بوده‌ای

بوده‌ای بابابزرگ///تو برای بچه‌ها

ای امام نازنین///کاش می‌دیدم تو را!

شاعر: زهرا داوری


مطالب مرتبط