مجموعه دوم پوستری «عودة القرن»

اولين كارگاه گرافيک بين المللی قدس پايتخت ابدی #فلسطين با عنوان «عودة القرن» از 11 الي 14 ارديبهشت ماه در #مشهد_مقدس برگزار گرديد كه طی آن بيش از 95 اثر گرافيكی با موضوع قدس توليد شد. از ميان اين آثار، 25 اثر به عنوان منتخب درجه دو هيئت داوران انتخاب شد


مطالب مرتبط