مجموعه عکس نوشت عقل در حدیث امام رضا علیه السلام

ویژگی های دهگانه عاقل

امام رضا علیه السلام می فرمایند:عقل شخص مسلمان تمام نيست، مگر اين كه ده خصلت را دارا باشد:

1- از او اميد خير باشد.۲- از بدى او در امان باشند.۳- خير اندك ديگرى را بسيار شمارد.۴- خير بسيار خود را اندك شمارد.۵- هر چه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود.۶- در عمر خود از دانش طلبى خسته نشود.۷- فقر در راه خدايش از توانگرى محبوبتر باشد.۸- خوارى در راه خدايش از عزّت با دشمنش محبوبتر باشد.۹- گمنامى را از پرنامى خواهانتر باشد.۱۰- سپس فرمود: دهمى چيست و چيست دهمى؟ به او گفته شد: چيست؟ فرمود: احدى را ننگرد جز اين كه بگويد او از من بهتر و پرهيزكارتر است.
منبع: بحارالأنوار ، ج ۷۵ ، ص ۳۳۶ ، باب ۲۶ /تحف العقول، ص۴۴۳

در میان مسلمین، فرمود مولای رئوف:
عقل با بخشندگی، آرام کامل می‌شود

****
در میان مسلمین، فرمود مولای رئوف:
خیر مردم را برای خویش، اندک نشمرید

****
در میان مسلمین، فرمود مولای رئوف:
خوبی خود را برای مردمان، اندک شمار

****
در میان مسلمین، فرمود مولای رئوف:
مردم از بدخواهی شخص مسلمان، ایمنند

****
در میان مسلمین، فرمود مولای رئوف:
هرگز از حاجات مردم پیش خود، خسته مباش

****
در میان مسلمین، فرمود مولای رئوف:
عمر خود را در ره ایمان و دانش صرف کن

****
در میان مسلمین، فرمود مولای رئوف:
فقر در نزد خدا، از بیش‌خواهی برتر است

****
در میان مسلمین، فرمود مولای رئوف:
هست خواری و تواضع نزد حق، محبوبتر

****
در میان مسلمین، فرمود مولای رئوف:
در کنار کارهای خوب خود، گمنام باش

****
در میان مسلمین، فرمود مولای رئوف:
هرکه را دیدی بگو او بی شک از من برتر است
شاعر: خانم نعیمه آقا نوری

#عاقل #احادیث #عقل #مسلمان #پوستر
مطالب مرتبط