مجموعه پوستری دستاوردهای انقلاب

در این مجموعه پوستری، برخی از دستاوردهای انقلاب؛ برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری گردآوری شده است.

#انقلابی_میمانم


مطالب مرتبط