زندگی به سبک حاج قاسم

پدرش را خودش حمام می کرد

پدرش را خودش حمام می کرد

زندگی به سبک #حاج_قاسم

ایشان در همین دو سه سال اخیر(پس از رحلت مادر) پدر عزیز خود را با این همه مشغله حمام می برد و خشک می کرد و لباس ایشان را می پوشید و پتو و بالشت می گذاشت تا پدر خود را بخواباند و پیشانی و دست و پای پدر خود را می بوسید.
راوی سردار حسنی سعدی از همرزمان شهید


مطالب مرتبط