شعر کودکانه محرم برای کودکان

محرم

محرم

دوباره توی کوچه /// شده غوغایی بر پا

چرا چون که دوباره /// رسیده غم به دل ها

رسیده ماه اندوه /// رسیده ماه گریه

دوباره نوحه خونی /// تو مسجد و تو تکیه

تواین شب های ماتم /// شده عالم سیه پوش

نمی شود محرم /// برای ما فراموش

تو این ماه پر از غم /// جهان ماتم سرا شد

امام مهدی ما /// خودش صاحب عزا شد

خودش سرشار از نور /// ولی دلش عزادار

خدایا مهدیت را /// برای ما نگهدار


مطالب مرتبط