حمایت از کالای ایرانی موضوعی منحصر به امروز جامعه ما نیست، بلکه سیره بسیاری از عالمان و مراجع دینی در تاریخ معاصر ایران بوده است. علما دین بخوبی دریافته بودند که حمایت از تولیدات وطنی یکی از راه های مبارزه با بیگانگان و مایه پیشرفت و عزت ایران اسلامی است.

مدافعان اقتصاد ایران

مدافعان اقتصاد ایران

همه ما با دیدن و شنیدن رشادت ها وفداکاری های مدافعان حرم احساس افتخار و عزت می کنیم. اکنون از مدافعانی برای شما سخن می گوییم که با چنگ و دندان، ایران و ایرانی را حمایت و پشتیبانی کردند. پرچمی که در اصفهان سال 1247 شمسی بلند شد. پرچمی برافراشته برای عزت، استقلال اقتصادی و پیشرفت ایران در مقابل بیگانگان. از آدمهایی سخن می گوییم که عاشق ایران بودند و با همه وجود برای اعتلای همه جانبه ایران تلاش کردند و صد البته در جبهه اقتصادی ...

کفن ایرانی

پس از قرارداد 1907 که ایران به دو منطقه روس و انگلیس تقسیم می کرد، مرحوم آیت الله نورالله نجفی اصفهانی به همراه 10تن از علمای اصفهان تعهدنامه ای برای حمایت از تولید #کالای_ایرانی امضا کردند. بندهای این تعهد نامه به این شرح است:

1- قبالجات و احکام شرعیه از شنبه به بعد، روی کاغذ ایرانی بدون آهار نوشته شود. اگر بر روی کاغذ دیگر بنویسند، مهر ننموده و اعتراف نمی نویسیم.

2- کفن اموات اگر غیر از کرباس و پارچه اردستانی یا پارچه غیر ایرانی باشد، متعهد شده ایم بر آن میت ما هم نماز نخوانیم و دیگران را برای اقامه صلات بخواهند.

3- منسوج غیر ایرانی نپوشیم ، حرام نمی دانیم لباس غیر ایرانی را، اما ما هم ملتزم شده ایم حتی المقدور بعد از این تاریخ ملبوس خود را از منسوج ایرانی بنماییم.1

سرتاپا ایرانی

آیت الله بهاالدینی که از دوستان مرحوم حاج شیخ محمد تقی بافقی بودند، می گویند:«در سر تا پای ایشان از کالای خارجی خبری نبود. از عمامه و قبا تا پیراهن و عبا و کفش. در تمام مهمانی هایی که می دادند غیر از اجناس ایرانی چیزی مصرف نمی کردند. در آن زمان قند و چای را وارد می کردند، او بجای قند و چای خرمای جهرم را بین طلبه ها تقسیم می کرد. افطاری های مفصل می داد اماخبری از چای و قند نبود. می گفت: پول ما نباید از مملکت خارج شود و در جیب خارجی ها برود.»

وطن خواه واقعی

#حضرت_امام_خمینی(ره) درباره شهید مدرس می فرمایند: «در آن لباس کرباس ایشان زبانزد بود. کرباسی که باید از خود ایران باشد، می پوشید. این وطن خواه ها کدام لباسشان مال ایران است؟»2

شهید مدرس در جلسه مرخ 23آبان 1301، سه سال پیش از سقوط قاجاریه، طرحی را پیشنهاد کرد که بر مبنای آن، لباس همه کارمندان دملت باید از پارچه های ساخت ایران تهیه می شد:«بعد از یک سال از اجرای این قانون کلیه لباس های اوقات کار مستخدمین در ادارات کشوری اعم از لباس که از طرف دولت به مستخدمین داده می شود و یا خود آنها تهیه می کنند، باید از منسوجات و مصنوعات ایران باشد.»

آخوند خراسانی، مروج کالای ایرانی

مرحوم آخوند خراسانی می نویسد:«منسوجات و کالاهای وطنی را ترویج کنید، زیرا... این امر باعث می گردد که رجال مملکت و قاطبه افراد ملت از شما متابعت نمایند و چنین عملی موجب می شود که مملکت از بند احتیاج به منسوجات و منسوجات خارجی آزاد گردد.

همت گمارید در نشر و بسط علوم و صنایع جدید، آنچه باعث ترقی و تعالی سایر ملل گردیده و آنان را به اوج عظمت رسانیده، همان فراگرفتن علوم و صنایع تازه بوده و این از مسلمات است که ایرانیان از حیث استعداد و قابلیت، برتر از سایر ملل بوده و همیشه در طول تاریخ از این لحاظ پیشرو و مقتدای آنان بودند و این عقب افتادگی ... ناشی از عدم توجه و التفات اسلاف و گذشتگان به این امور و میل به بی جای آنها به مصنوعات خارجی.»3

پی نوشت

1- کتاب عرفان، مرجعیت و سیاست تالیف دکتر موسی نجفی، صفحه 84 و 85

2- صحیفه امام ج13ص418

3-کفایی، مرگی در نور، زندگانی آخوند خراسانی صاحب کفایه، ص179

مطالب مرتبط