کتاب (مدیریت جهادی) منظومه فکری رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)​

مدیریت جهادی - گزیده بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

مدیریت جهادی - گزیده بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

در کتاب (مدیریت جهادی) منظومه فکری رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در 4 فصل فرهنگ جهادی، کار جهادی، شاخصه های کار جهادی و مدیریت جهادی در قالب گزیده بیانات ایشان ارائه شده است .

#فجر98 #مقام_معظم_رهبری #فرهنگ_جهادی #مدیریت_جهادی

دانلود کتابمطالب مرتبط