آب و نان در زندگی انسان سهم حیاتی دارد.

مزه‌ ی زندگی و مزه‌ ی زیستن در حدیث امام رضا علیه السلام

مزه‌ ی زندگی و مزه‌ ی زیستن در حدیث امام رضا علیه السلام

سئل الرضا علیه ‌السلام : عَنْ طَعْمِ الْخُبْزِ وَ الْمَاءِ فَقَالَ الْمَاءُ طَعْمُ الْحَيَاةِ وَ طَعْمُ الْخُبْزِ طَعْمُ الْعَيْش ‏«از مزه‌ ی نان و آب از امام رضا «علیه ‌السلام» سؤال شد. امام فرمود: مزه‌ ی آب، مزه‌ ی زندگی است و مزه ‌ی نان مزه‌ ی زیستن».

در این کلام از مزه‌ ی نان و آب سخن رفته و طعم آب، طعم حیات، و طعم نان، طعم زندگی شمرده شده است. این که مزه ‌ی آب، مزه ‌ی زندگی است تردید ندارد، زیرا آب عنصر اصلی تشکیل حیات و شرط ضروری تداوم آن است. بیشترین قسمت بدنه‌ ی موجودات، به ویژه گیاهان و حیوانات و انسان، آب است. درصد آب در تشکیل بدن انسان، بیشتر از دیگر مواد است.

در نظام تولید و اداره ‌ی اقتصادی زندگی انسان نیز آب، سهم حیاتی دارد، و به راستی مزه ‌ی زندگی مزه ‌ی آب است، چنان که در سخن امام رضا (علیه ‌السلام) آمده بود. مادر بسیاری از صنایع، تولیدات و فراورده‌ های کشاورزی است. و کشاورزی بدون آب ممکن نیست. محرومیت طبقه‌ ی زحمتکش کشاورز بیشتر به محرومیت از آب بستگی دارد؛ به ویژه در مناطقی که زمین زیاد است و آب کم، چون قاره‌ ی آسیا و آفریقا. به طور کلی، و در همه جا، زندگی و حیات کشاورز و کشاورزی به آب بستگی دارد. در صنایع دیگر نیز آب ضروری است.

«مزه‌ ی نان، مزه‌ ی زندگی» ، نیز اصلی تردید ناپذیر و قانونی بی ‌استثنا است؛ زیرا انسان بدون غذا نمی ‌تواند زندگی کند، و نان برای او ماده ‌ی غذاها است. در قرآن کریم، این دو شرط اصلی زندگی مطرح گشته است:

وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‏ءٍ حَي «و هر چیز زنده‌ای را از آب پدید آوردیم».

وَ ما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ «ما پیامبران را کالبدی نساختیم که غذا نخورند ...(3)

علی کفشگر فرزقی

منبع: زندگی و اقتصاد، محمد حکیمی، ص 26

-------

پی نوشت:

1. الحیاة، محمدرضا، محمد و على حكيمى، ص 228.

2. سوره ‌ی انبیا/30.

3. همان/8.


مطالب مرتبط