مسابقه فرهنگی

مسابقه فرهنگی «خط عاشقی»

مسابقه فرهنگی «خط عاشقی»

مهلت شرکت در #مسابقه 7 مهر ماه می باشد.

اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.

جهت شرکت در مسابقه کلیک کنید.

جهت مشاهده تاریخچه مسابقات کلیک کنید.


مطالب مرتبط