مقام معظم رهبری می فرمایند: {شما هر آیه قرآن را که می خوانید، با تامل و ژرف نگری باشد و دنبال فهمیدن باشید. این همان تدبر است و بدون این که نیازی باشد انسان، سلایق خودش را به قرآن تحمیل کند- که همان تفسیر به رای است- خواهید دید که باب هایی را از معرفت، به حسب محتوای آیه- هر چه محتوای آیه است- باز می کند.}

مسابقه فرهنگی «در محضر قرآن» (سوره قیامت)

مسابقه فرهنگی «در محضر قرآن» (سوره قیامت)

در این سری از مسابقات « در محضر قرآن» هر ماه در محضر یک سوره از سوره های قرآن کریم خواهیم بود. با تدبر در هر سوره و پاسخ به سوالات مسابقه، بر آنیم تا جهت هدایتی آن را دریافته و درک کنیم. در این ماه، سوره قیامت محورسوالات خواهد بود.


جهت شرکت در مسابقه کلیک کنید.

جهت مشاهده تاریخچه مسابقات کلیک کنید.

مهلت شرکت در #مسابقه : 29 مرداد 1399

به برندگان بعد از پایان مسابقه و قرعه کشی، جوایز فرهنگی اهدا می شود.
اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.مطالب مرتبط