مسابقه فرهنگی «قهرمانان آزادی»؛ (ویژه کودکان)

مسابقه فرهنگی «قهرمانان آزادی»؛ (ویژه کودکان)

مسابقه فرهنگی «قهرمانان آزادی»؛ (ویژه کودکان)

جهت شرکت در مسابقه کلیک کنید.

جهت مشاهده تاریخچه مسابقات کلیک کنید.

مهلت شرکت در #مسابقه : 22 بهمن 1399

به برندگان بعد از پایان مسابقه و قرعه کشی، جوایز فرهنگی اهدا می شود.

اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.


مطالب مرتبط