مسابقه فرهنگی «قهرمان من»

مسابقه فرهنگی «قهرمان من»

مسابقه فرهنگی «قهرمان من»

جهت شرکت در مسابقه کلیک کنید.

جهت مشاهده تاریخچه مسابقات کلیک کنید.

مهلت شرکت در #مسابقه : 22 بهمن 1399

جوایز مسابقه:

40 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و 88 هدیۀ فرهنگی ویژۀ حرم مطهر


مطالب مرتبط