مسابقه فرهنگی «ماجرای یک سفر»

مسابقه فرهنگی «ماجرای یک سفر»

مسابقه فرهنگی «ماجرای یک سفر»

جهت شرکت در مسابقه کلیک کنید.
جهت مشاهده تاریخچه مسابقات کلیک کنید.
مهلت شرکت در #مسابقه تا 14 آبان ماه 1399 تمدید شد.

به برندگان بعد از پایان مسابقه و قرعه کشی، جوایز فرهنگی اهدا می شود.

اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.

مطالب مرتبط