مسابقه فرهنگی «مهربانو»

مسابقه فرهنگی «مهربانو»

مسابقه فرهنگی «مهربانو»

جهت شرکت در مسابقه کلیک کنید.

جهت مشاهده تاریخچه مسابقات کلیک کنید.

مهلت شرکت در #مسابقه : 15 بهمن 1399


جوایز مسابقه:

40 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و 88 هدیۀ فرهنگی ویژۀ حرم مطهر


اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.


مطالب مرتبط