مسابقه فرهنگی «کرونا و دل مشغولی های ذهنی»

مسابقه فرهنگی «کرونا و دل مشغولی های ذهنی»

مسابقه فرهنگی «کرونا و دل مشغولی های ذهنی»با اهدای جوایز متبرک رضوی

مهلت شرکت در #مسابقه: 14 تیرماه 1399
اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.

جهت شرکت در مسابقه کلیک کنید.

جهت مشاهده تاریخچه مسابقات کلیک کنید.


مطالب مرتبط