مسابقه فرهنگی خط حزب الله 141

مسابقه فرهنگی خط حزب الله 141

مهلت شرکت در مسابقه 23مرداد ماه می باشد.
به برندگان بعد از پایان مسابقه و قرعه کشی، جوایز فرهنگی اهدا می شود.
اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.

لینک شرکت در مسابقه


مطالب مرتبط