مسابقه فرهنگی خط حزب الله 235

مسابقه فرهنگی خط حزب الله 235

مسابقه فرهنگی خط حزب الله 235

5ec8af3725472.jpg


جهت شرکت در مسابقه کلیک کنید.

جهت مشاهده تاریخچه مسابقات کلیک کنید.

مهلت شرکت در #مسابقه: سوم تیر ماه 1399

اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.


مطالب مرتبط