همیشه می گفت هر چه هست از خداست؛ همه اینها را امام از عمل به دین، از پایبندی به دین، از تقوا و از مطیع امر خدا بودن داشت. خود او هم بارها این مضمون را در گونه گونه ی کلمات خود بر زبان می آورد و بیان میکرد: هرچه هست، از خداست. او همه چیز را از خدا می دانست؛ هضم در اراده ی خدا بود؛ حل در حکم الهی بود: انقلاب را خدا پیروز کرد؛ خرمشــهر را خدا آزاد کرد؛ دلهای مردم را خدا جمع کرد. او همه چیز را از منظر الهی می دید و عامل به احکام بــود؛ خدای متعال هم درهای رحمت را به روی او باز کرد.

مسابقه فرهنگی خط حزب الله 239

مسابقه فرهنگی خط حزب الله 239

مهلت شرکت در #مسابقه : 24 تیرماه 1399

به برندگان بعد از پایان مسابقه و قرعه کشی، جوایز فرهنگی اهدا می شود.
اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.

جهت شرکت در مسابقه کلیک کنید.

جهت مشاهده تاریخچه مسابقات کلیک کنید.


مطالب مرتبط