مسابقه قرآنی در محضر قرآن «سوره حدید»

 مسابقه قرآنی در محضر قرآن «سوره حدید»

مسابقه قرآنی در محضر قرآن «سوره حدید»


در این سری از مسابقات « در محضر قرآن» هر ماه در محضر یک سوره از سوره های قرآن کریم خواهیم بود. با تدبر در هر سوره و پاسخ به سوالات مسابقه، بر آنیم تا جهت هدایتی آن را دریافته و درک کنیم. در این ماه، سوره حدید محور سوالات خواهد بود

این سوره ضمن دعوت مومنان به ایمان و انفاق ، ثمره اخروی ایمان راسخ و در مقابل، ثمره سطحی نگری به دین را بیان می کند. در پایان نیز ، این سوره مومنان را به مراقبه دائمی و تقوای ایمانی فرا می خواند . می توان گفت این سوره راهنمایی است برای تعمیق ایمان و توسعه آن .

جهت شرکت در مسابقه کلیک کنید.

جهت مشاهده تاریخچه مسابقات کلیک کنید.

مهلت شرکت در #مسابقه تا 30 مهر 1399 تمدید شد.مطالب مرتبط