مسابقه فرهنگی

مسابقه فرهنگی کبوتران حرم (شماره 33 )

مسابقه فرهنگی کبوتران حرم (شماره 33 )

مهلت شرکت در #مسابقه 15 آبان ماه می باشد.

با پاسخ به سؤال صفحه 8 و سؤال صفحه 9 می توانید در این مسابقه شرکت کنید.

به برندگان بعد از پایان مسابقه و قرعه کشی، جوایز فرهنگی اهدا می شود.
اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.

جهت شرکت در مسابقه کلیک کنید.

جهت مشاهده تاریخچه مسابقات کلیک کنید.


مطالب مرتبط