مسابقه فرهنگی

مسابقه یک سفر شیرین

مسابقه یک سفر شیرین

جهت شرکت در مسابقه ، شعر کتاب را بخوانید و از بزرگترها بخواهید صدای ضبط شده شما را ارسال فرمایند.

به برندگان بعد از پایان مسابقه و قرعه کشی، جوایز فرهنگی اهدا می شود.

اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.


جهت شرکت در مسابقه کلیک کنید.

جهت مشاهده تاریخچه مسابقات کلیک کنید.


پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامکی جداگانه به سامانۀ پیامکی 3000802222 ارسال کنید.

مطالب مرتبط