مسابقه فرهنگی

مسابقه و اسامی برندگان روزانه مسابقه بزرگ و ملي 12 تا 12 (با موضوع بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي)

مسابقه و اسامی برندگان روزانه مسابقه بزرگ و ملي 12 تا 12 (با موضوع بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي)

http://12ta12.ir

مسابقه بزرگ و ملي 12 تا 12 (با موضوع بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي) در محورهاي پاسخ به سوالات، ارسال ايده ها و آثار هنري، ارسال فيلم و صوت از خوانش بيانيه، نقش اعتاب در تحقق بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي برگزار مي شود. 88 + 888 جايزه شامل سفر به كربلاي معلي، اقامت و پذيرايي با خانواده در مشهد مقدس و قم، شركت در مراسم غباروبي و صدها هديه متبرك ديگر.

جهت كسب اطلاعات بيشتر و شركت در مسابقه مي توانيد از 12 بهمن تا 12 فروردين ماه 1399 به سايت 12ta12.ir مراجعه فرماييد.

اسامی برندگان در همین صفحه به صورت روزانه اعلام شده و این پست به روز می شود.

 • برنده روز اول - قاسم پور رحیم - با شماره تماس 0919****135

 • برنده روز دوم - حسین جان نصر اله - با شماره تماس 0911****463

 • برنده روز سوم - روح الله راوه نیا - با شماره تماس 0915****952

 • برنده روز چهارم - زهره کیانی - با شماره تماس 0912****730

 • برنده روز پنجم - علیرضا ثانوی - با شماره تماس 0911****463

 • برنده روز ششم - فاطمه پرهیزگار - با شماره تماس 0917****693

 • برنده روز هفتم - بهرام براتی - با شماره تماس 0913****763

 • برنده روز هشتم - بتول شجاع زاده - با شماره تماس 0917****003

 • برنده روز نهم- اشرف هاشم پور- با شماره تماس 0913****848

 • برنده روز دهم- فاطمه طهماسبیان قهفرخی- با شماره تماس 0936****110

 • برنده روز یازدهم- فائزه عبدالنوری- با شماره تماس 0922****312

 • برنده روز دوازدهم- اعظم بنی ابراهیمی- با شماره تماس 0913****231

 • برنده روز سیزدهم- محمدرضا لالویی- با شماره تماس0902****830

 • برنده روز چهاردهم- بتول هاشم پور- با شماره تماس0936****800

 • برنده روز پانزدهم-علی رفیعی- با شماره تماس 0912****015

 • برنده روز شانزدهم- ابوالفضل روحانی- با شماره تماس 0915****910

 • برنده روز هفدهم- صغری عباسی کالی- با شماره تماس 0911****932

 • برنده روز هجدهم-عباس اسماعیل زاده میرهاشمی - با شماره تماس 0913****950

 • برنده روز نوزدهم- ماندانا یوسفی ویه‌ای- با شماره تماس 0936****885

 • برنده روز بیستم- فاطمه زیوری ثانی- با شماره تماس 0936****126

 • برنده روز بیست و یکم- زهرا رضامند آذر - با شماره تماس 0912****572

 • برنده روز بیست و دوم- نرگس خبیرالصنایع- با شماره تماس 0917****769

 • برنده روز بیست و سوم- فاطمه سادات میرعبداللهی- با شماره تماس 0921****071

 • برنده روز بیست و چهارم- زینب خانی کاخکی- با شماره تماس 0990****247

 • برنده روز بیست و پنجم- مرتضی منوری- با شماره تماس 0915****338

 • برنده روز بیست و ششم- حوراء ابوالحسینی -با شماره تماس 0936****557

 • برنده روز بیست و هفتم- ساجده دهقان فر- با شماره تماس 0905****529

 • برنده روز بیست و هشتم- سید سجاد حجی آبادی- با شماره تماس 0901****284

 • برنده روز بیست و نهم- مهلا لشگری- با شماره تماس 0902****923

 • برنده روز سی ام- زهرا عبداللهی- با شماره تماس 0935****119

 • برنده روز سی و یکم- محمد صادق خاقانی نژاد- با شماره تماس 0937****632

 • برنده روز سی و دوم- مریم محمدی مقدم- با شماره تماس 0910****859

 • برنده روز سی و سوم- سیدابوالحسن موسوی ورزنه- با شماره تماس 0913****271

 • برنده روز سی و چهارم - زهرا بهشتی فر- با شماره تماس 0915****693
  برنده روز سی و پنجم - رضا حسینی - با شماره تماس 0915****900

 • برنده روز سی و ششم- علی کشته گر - با شماره تماس 0936****417

 • برنده روز سی و هفتم - رقیه امینی مهموئی- با شماره تماس 0915****334

برنده روز سی و هشتم - عبداله جلیلی- با شماره تماس 0915****830

برنده روز سی و نهم- فریده دهقانی- با شماره تماس 0914**** 258

برنده روز چهلم- علیرضا سهرابی شعبجره- با شماره تماس 0913****304

برنده روز چهل و یکم- مسعود عابدزاده- با شماره تماس 0903****965


برنده روز چهل و دوم- یسنا طاهری - با شماره تماس 0933****840
برنده روز چهل و سوم- معصومه جعفری- با شماره تماس 0912****371
برنده روز چهل و چهارم- زهرا روحی- با شمار تماس 0919****341

برنده روز چهل و پنجم- عاطفه ارغوات- با شماره تماس 0936****842

برنده روز چهل و ششم- رضوانه امینی محمدی- با شماره تماس 0913****266

برنده روز چهل و هفتم- فرزانه موسوی قزلجه- با شماره تماس 0936****620

برنده روز چهل و هشتم- رضا خوشبخت- با شماره تماس 0915****703

برنده روز چهل و نهم- غلامرضا یعقوبخانی- با شماره تماس 0935****324

برنده روز پنجاهم- نرگس نجف زاده - با شماره تماس 0921****117

برنده روز پنجاه و یکم- حسین رستمی- با شماره تماس 0901****676

برنده روز پنجاه و دوم- مرضیه طالب زاده شوشترى- با شماره تماس 0916****772

برنده روز پنجاه و سوم- محمدمهدی خضری - با شماره تماس 0915****670

برنده روز پنجاه و چهارم- علی مقامی - با شماره تماس 0903****952

برنده روز پنجاه و پنجم- فاطمه زمانی - با شماره تماس 0992****914

برنده روز پنجاه و ششم - نرگس قاسمی - با شماره تماس 0913****606

برنده روز پنجاه و هفتم - علی علوی - با شماره تماس 0919****928

برنده روز پنجاه و هشتم - مرضیه فیروزمند - با شماره تماس 0918****945

برنده روز پنجاه و نهم - وجیهه السادات هاشمی نسب زواره - با شماره تماس 0935****870

برنده روز شصتم - فرشته رضابیگی - با شماره تماس 0918****240مطالب مرتبط