مسابقه فرهنگی

مسابقۀ فرهنگی سنگ، کاغذ، موشک!

مسابقۀ فرهنگی سنگ، کاغذ، موشک!

سلام، زیارتتان قبول!
اگر دوست دارید در مسابقه شرکت کنید، یکی از شعرهای کتاب را که بیشتر
پسندیده‌اید، انتخاب کنید؛ بعد، آن را بخوانید و صدایتان را ضبط کنید. اگر
هم نقاشی‌تان خوب است، می‌توانید دربارۀ یکی از شعرها، نقاشی بکشید و ارسال
کنید.

به برندگان بعد از پایان مسابقه و قرعه کشی، جوایز فرهنگی اهدا می شود.

اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.

جهت شرکت در مسابقه کلیک کنید.

جهت مشاهده تاریخچه مسابقات کلیک کنید.


پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامکی جداگانه به سامانۀ پیامکی 3000802222 ارسال کنید.

مطالب مرتبط