مسجد چگونه به سازماندهی مردم می‌پرداخت؟

فوکو در یادداشت ‌های خود از مشاهداتش در تهران، مطلبی را در این خصوص ذکر کرده که نشان ‌دهنده‌ ی نقش گفتمان متضاد مساجد با نظام حاکم در بسیج افکار...

مسجد چگونه به سازماندهی مردم می‌پرداخت؟

فوکو در یادداشت ‌های خود از مشاهداتش در تهران، مطلبی را در این خصوص ذکر کرده که نشان ‌دهنده‌ ی نقش گفتمان متضاد مساجد با نظام حاکم در بسیج افکار عمومی و نیروهای اجتماعی علیه رژیم شاه است...حمیدرضا کشاورز؛ مساجد در صدر اسلام به دلیل عهده داری کانون اصلی ارتباط مردم، به ویژه فعالان جامعه، کارکردهای فراوانی را در نظام اجتماعی ایفا می کردند. در عصر جدید، به دلیل تفکیک ساختاری و تقسیم کار، به برخی از کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن کمتر توجه می شود. با این حال، در جریان انقلاب اسلامی ایران، مساجد نه تنها محلی برای عبادت، که محلی برای فعالیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی علیه رژیم و نظام اجتماعی حاکم بودند. با توجه به مطالب مزبور، نوشتار حاضر درصدد است تا به بررسی عملکرد و سازوکارهای مساجد در بسیج مردم در جریان انقلاب اسلامی بپردازد.

مسجد مهم ترین نهاد سیاسی و اجتماعی جوامع اسلامی در طول قرون متمادی بوده و نقشی محوری و بی بدیل در اداره ی جامعه و تحولات آن ایفا کرده است. برای سالیان دراز، اولین اقدام والی هر شهر و خلیفه ی مسلمین به طرق اولی، خواندن خطبه ای در مسجد اصلی شهر بوده است. تمام نمازهای جمعه و گاهی تمام نمازهای مسجد اصلی شهر به امامت والی و خلیفه برگزار می شد و اغلب ارتباط مردم با والی نیز از همین طریق انجام می گرفت.

همچنین بسیاری از اقدام های حکومتی نظیر قضاوت، جمع سپاه، بسیج مردم و مواردی این چنینی نیز در مساجد انجام می گرفت. این همه نشانه ی اهمیت مساجد و از آن مهم تر، ظرفیت این نهاد برای ایفای نقش های مختلف با توجه به نیاز جامعه و شرایط زمانی و مکانی است. از این رو، بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع اسلامی حتی در دوران ما نیز بدون توجه به نقش و ویژگی های مساجد، ناقص خواهد بود. این مهم در مورد تحولاتی چون انقلاب اسلامی ایران، که صبغه ی دینی آن در نگاه تحلیل گران سیاسی مشهود بوده است، ضروری تر می نماید.

مساجد و بسیج نیرو در انقلاب اسلامی

نهضتی که به رهبری امام خمینی (ره) برای سرنگونی رژیم پهلوی شکل گرفت، از اوایل دهه ی 1340 تا 1357 شمسی ادامه یافت. در این برهه از زمان، مساجد ایران توانستند نقشی مؤثر در ایجاد انسجام اجتماعی در مقابله ی مردم با رژیم شاه ایفا نمایند. در این خصوص، میشل فوکو مشاهده های خود را از مساجد ایران چنین بیان می دارد:

«تمام روز ملاها در مساجد با خشم از شاه، از آمریکا و از غرب و ماده پرستی آن حرف می زنند و مردم را به نام اسلام و قرآن به پیکار با همه ی رژیم طاغوت فرامی خوانند. هر وقت که مسجد کوچک بوده و برای مردم جا نداشته باشد، بلندگوها را در خیابان نصب کرده اند و این صدا در همه ی محله یا ده طنین انداز شده است... می دانید که این روزها چه عبارتی بیش از هرچیز برای ایرانی ها خنده آور است و به نظرشان از هر حرفی ابلهانه تر، خشک تر و غربی تر است؟ دین تریاک توده هاست. تا همین دوران رژیم فعلی، ملاها [در روزهای جمعه] تفنگ در دست خطبه می خواندند...»[1]

گزارش های ساواک بیانگر آن است که هدف جلسات و منبرهای مساجد، ترویج افکار انقلابی و اسلامی مخالف با رژیم در میان مردم بوده است؛ اقدامی که تنها به تهران ختم نمی شد و در سایر شهرهای ایران از جمله مشهد، تبریز، شیراز و قم نیز با شور و هیجان زیاد مورد توجه مردم قرار می گرفت.

چنان که از مشاهدات فوکو نیز پیداست، مساجد ایران در همان آغاز کار، با بیانات انقلابی خود، سعی در ایجاد یکپارچگی و انسجام میان مردم داشتند؛ امری که نهایتاً با رهبری مدبرانه ی بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران، در تاریخ 22 بهمن 1357، به ثمر نشست و توانست پرچم اسلام را با پشتیبانی مردم در سرتاسر این سرزمین، به اهتزاز درآورد. در ادامه، به بررسی چگونگی این اقدامات از سوی مساجد با ذکر مستندات تاریخی، خواهیم پرداخت.

مساجد و بسیج نخبگان

برای بررسی دقیق تر نقش مساجد در بسیج توده ای مردم، در وهله ی نخست، باید نحوه ی تعامل مساجد و نخبگان متعهد به ارزش های اسلامی و انقلابی را مورد توجه قرار داد؛ چراکه بدون جمع این دو، هر حرکتی می توانست ناقص باشد و به نتیجه ی مطلوب منجر نگردد. اسناد به جامانده از انقلاب اسلامی نشان می دهد مساجد نقش انقلابی خود را در قالب های گوناگونی انجام داده اند.

یکی از برجسته ترین گام های مساجد در این حوزه را می توان در جلسات اندیشمندان اسلامی در مسجد الجواد تهران ملاحظه نمود. در واقع اندیشمندان و متفکرانی نظیر شهید مطهری یا آیت الله مفتح با همکاری نخبگانی چون شهید بهشتی و شهید باهنر، کلاس های متعددی را در این مساجد برپا می نمودند تا از این راه بتوانند ضمن بسیج نخبگان جامعه، مردم را نیز بیش از پیش به حضور پررنگ در این قبیل اجتماعات تشویق نمایند؛ اقدامی که با برگزاری مراسم مشابه در شیراز، بجنورد و سایر شهرهای ایران، بیانگر دستاورد مثبت مساجد در این حوزه بوده است. گزارش های تاریخی فوق نشان می دهد در سال های انقلاب، مساجد محل تجمیع هم فکران و نخبگان جامعه برای هم فکری و تبادل آرا برمبنای ارزش های اسلامی و انقلابی بوده است.[2]

مساجد و آموزش ارزش های اسلامی و انقلابی به مردم

دومین گام توسط مساجد در مسیر انسجام بخشی نیروها و بسیج مردم، آموزش های اجتماعی و سیاسی به توده های انقلابی است. در این مرحله، الگوهای سیاسی، اجتماعی و مذهبی در قالب سخنرانی ها و برگزاری کلاس های آموزشی و همچنین ترویج کتاب های خاص و مرتبط، انجام می گرفته است.

سخنرانی رایج روحانیان در مساجد و به ویژه در ماه های محرم، صفر، رمضان و مناسبت های مذهبی صورت می گرفته است؛ تا جایی که حلقه ای از منبرهای مذهبی در تهران و شهرستان ها هم زمان و به طور منظم از اواخر دهه ی چهل شروع به فعالیت کردند که رسالت اصلی آن ها طرح مباحث اجتماعی و سیاسی در دل مباحث مذهبی بوده است. گزارش های ساواک در این خصوص، بیانگر آن است که هدف جلسات و منبرهای مساجد، ترویج افکار انقلابی و اسلامی مخالف با رژیم در میان مردم بوده است؛ اقدامی که تنها به تهران ختم نمی شد و در سایر شهرهای ایران از جمله مشهد، تبریز، شیراز و قم نیز با شور و هیجان زیاد مورد توجه مردم قرار می گرفت.[3]

علاوه بر سازوکار سخنرانی علما بر منبر، از دیگر شیوه های مساجد در خصوص بسیج مردم، می توان به برگزاری کلاس های آموزشی اشاره نمود؛ کلاس هایی که مخفی نبوده و به صورتی آشکار نشان دهنده ی تجمیع هم فکران و تبادل آرا میان آن ها بوده است. شاید بتوان این قبیل کلاس ها را کلاس هایی پُرشور و پُرمخاطب توصیف نمود که صبغه ی آموزش عمومی داشتند و در آن ها، به ترویج الگوهای ارزشی متضاد با نظام اجتماعی حاکم در میان مردم می پرداختند.

برای مثال، مسجد کرامت مشهد، محل فعالیت رهبر معظم انقلاب بود که براساس اسناد ساواک، پس از اتمام نماز، آیاتی از قرآن را که ایشان برای افزایش فهم سیاسی و اجتماعی مردم مناسب می دانستند، تفسیر می نمودند. یا نمونه ی دیگر، مسجد هدایت تهران است که با مدیریت آیت الله طالقانی و درس تفسیر مشهور ایشان که وجهه ی سیاسی و اجتماعی داشت، مخاطبان بسیاری را دور خود جمع کرد که برخی از آنان بعدها از انقلابیون مؤثر شدند. وجهه ی اجتماعی این جلسات و استقبال گسترده ی مردم از مساجد نهایتاً سبب شد تا رژیم شاه مجالس درس و آموزشی مساجد را تعطیل کند و برخی از علما را نیز به زندان بیندازد.[4]

ترویج کتاب های آموزشی نیز از دیگر سازوکارهای آموزشی و مبارزاتی مساجد است که البته نقشی بسزا در مسیر بسیج مردم و توده ها در جریان انقلاب اسلامی داشته است. در سال های انقلاب اسلامی، فعالیت آموزشی و فرهنگی مساجد به قدری گسترش یافت که رژیم شاه تلاش می کرد تا اقدامات آن ها را محدود نماید. در سند شماره ی 178 از آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در مورد کتابخانه های مساجد آمده است: برای جلوگیری از فعالیت های گسترده ی مساجد در افزایش روحیه ی تقابل با رژیم حاکم، اقدامات مقتضی را برای مقابله با مساجدی که دارای کتابخانه های گسترده هستند، انجام دهید. چنان که از مطالب مزبور مستفاد می گردد، رژیم پهلوی اقدامات مساجد را در حوزه ی بسیج افکار عمومی علیه شاه، خطری بزرگ برای خود می دانسته است.[5]

مساجد و ایجاد شبکه ی اطلاع رسانی در تقابل با رژیم پهلوی

یکی از کارکردهای پنهان مساجد در شکل دهی به بسیج افکار عمومی علیه رژیم شاه، شکل دهی به نوعی شبکه ی اطلاع رسانی در مسائل سیاسی و اجتماعی بود که عملاً رسانه های رژیم حاکم را در میان توده های مبارز و انقلابی از کار انداخته بود. گزارش های به جامانده از دوران انقلاب اسلامی نشان می دهد که ارتباط رسانه ای دولت با بخش عظیمی از مردم که تحت مدیریت مساجد و نیروهای انقلابی هستند، سست شده بود و عملاً تصاویر ذهنی این افراد از شخصیت ها، وقایع و پدیده ها توسط مساجد شکل می گرفت. به عنوان نمونه، استمپل در «شکست انحصار رسانه ای دولت توسط مساجد» می نویسد:

«در بقیه ی سال 1356 شمسی، برای اولین بار شبکه ی مسجد تأثیر خود را به مخالفین اثبات نمود... در نتیجه، شهروندان عادی با یک منبع اطلاعاتی دیگر که به دولت نیز وابستگی نداشت، از جریان امور آگاه شدند... این گروه های اصلی، حوادث را برای پیروان خود و سایر کسانی که علاقه مند بودند، تفسیر می کردند و این امر برای تبلیغ مسائل سیاسی، جانشین رسانه های گروهی دولت شده بود.»[6]

و یا در تحلیلی عمیق تر از نقش رسانه ای و اطلاعاتی مساجد، فوکو در مشاهده های خود از آبادان در سال 1357 شمسی، شبکه ی رسانه ای جریان های مذهبی را، که بر اثر استبداد شاهی روزبه روز گسترش یافت، این گونه توصیف می کند:

«یک شبکه ی اطلاعاتی تمام عیار؛ شبکه ای که بر اثر پانزده سال تاریک اندیشی برقرار شده و مرکب است از تلفن، نوار، ضبط صوت، مسجد و منبر، دفتر کار وکلا و محفل های روشن فکران. من طرز فکر یکی از این سلول های بنیادی اطلاعاتی را نزدیک مسجدی در آبادان، به چشم دیدم.»[7]

این قبیل گزارش ها نشان می دهند که در کشور، دو طیف رسانه ای جداگانه و متضاد در حال فعالیت بودند و بخش عظیمی از مردم، اخبار و تحلیل های مساجد را گوش می کردند، تاریخ قمری و نه شاهنشاهی را جهت تنظیم زندگی خود مورد استفاده قرار می دادند و به دستورات ائمه ی جماعت و نه دولت عمل می کردند و این موارد همه نشان دهنده ی شکل گیری یک راه ارتباطی جدید و البته تأثیرگذار و از کار افتادن رسانه های رسمی شاهنشاهی بود.

مسجد کرامت مشهد محل فعالیت رهبر معظم انقلاب بود که براساس اسناد ساواک، پس از اتمام نماز، آیاتی از قرآن را که ایشان برای افزایش فهم سیاسی و اجتماعی مردم مناسب می دانستند، تفسیر می نمودند. همچنین مسجد هدایت تهران با مدیریت آیت الله طالقانی و درس تفسیر مشهور ایشان، که وجهه ی سیاسی و اجتماعی داشت، مخاطبان بسیاری جلب کرد که برخی از آنان بعدها از انقلابیون مؤثر شدند.

در واقع چنان که در اظهارات و مشاهدات فوق آمده است، مساجد پس از ایجاد انسجام و هماهنگی میان نخبگان، با برگزاری فعالیت های آموزشی، زمینه ی مقابله با رژیم پهلوی را گسترش دادند و در واقع با بهره گیری از توان اطلاع رسانی و ارتباطی، نه تنها مقولات فوق را تکمیل نمودند، بلکه زمینه ی انتقال گسترده تر اخبار، اطلاعات و برنامه ها را نیز فراهم آوردند؛ اقداماتی که در نهایت با انتقادات گسترده ی مساجد از رژیم شاهنشاهی و بسیج مردم در مقابله ی با آن به بار نشست. در قسمت بعد، به تشریح این مورد نیز خواهیم پرداخت.

مساجد و بسیج مردم در انتقاد از سیاست های رژیم پهلوی

پیش تر گفتیم که پس از شکل گیری گروه های هم فکر و آموزش الگوهای ارزشی اسلامی و انقلابی که در تضاد با الگوهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی رژیم طاغوت قرار داشت، شکافی عمیق میان الگوهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی حاکم ایجاد شد. بر این اساس، روحانیان و فعالان اجتماعی در مساجد، با استفاده از سخنرانی، نشر اعلامیه، پخش نوارهای صوتی و مواردی از این دست، به انتقاد از سیاست های حاکم بر نظام اجتماعی دوره ی پهلوی دوم پرداختند و حتی عملاً به تجمع، راه اندازی تظاهرات و درگیر شدن با نیروهای شاه اقدام نمودند.

فوکو در یادداشت های خود از مشاهداتش در تهران، مطلبی را در این خصوص ذکر کرده که نشان دهنده ی نقش گفتمان متضاد مساجد با نظام حاکم در بسیج افکار عمومی و نیروهای اجتماعی علیه رژیم شاه است:

«مساجد و روحانیان سرچشمه ی یک تسلای دائمی اند. ایشان باید بیداد را نفی کنند، از دولت انتقاد کنند، برضد اقدام های ناشایست برخیزند، نکوهش کنند و رهنمود بدهند... مذهب شیعه... شکلی است که مبارزه ی سیاسی، همین که لایه های مردمی را بسیج کند، به خود می گیرد و از هزاران ناخرسندی، نفرت، بینوایی و سرخوردگی، یک نیرو پدید می آورد و به این دلیل، این همه را به صورت یک نیرو درمی آورد که خودش یک صورت بیان است، یک شیوه ی با هم بودن است، نوعی گفتمان است، چیزی است که از راه آن می توان صدای خویش را به گوش دیگران رساند و با ایشان، هم زمان با ایشان، هم خواست شد.»[8]

از همین روست که در جای جای اسناد به جامانده از دوران انقلاب اسلامی، به مواردی برمی خوریم که مساجد نسبت به تحولات سیاسی و وضعیت اجتماعی، به انتقاد پرداخته اند، مردم را به نوعی واکنش شکل داده اند و آن را به حکومت منتقل کرده اند و نهایتاً با برگزاری تجمع های بزرگ یا تظاهرات مسالت آمیز و گاهی خشونت آمیز یا تهدید به برگزاری آن، به حکومت پهلوی فشار آورده اند. طبیعی است که این قبیل اقدامات مساجد در جهت بسیج توده ای مردم برای مقابله و مبارزه با رژیم پهلوی، نه تنها ساختارهای پوشالی رژیم طاغوت را سست نمود، بلکه در 22 بهمن ماه سال 1357، زمینه های فروریزی کامل آن را نیز فراهم آورد.(*)

پی نوشت ها:
1. میشل فوکو، ایرانی ها چه رؤیایی در سر دارند، ترجمه ی حسین معصومی همدانی، تهران، هرمس، 1389، ص 28 و 29.
2. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ج 26، 1382، ص 27.
3. رسول جعفریان، جریان ها و سازمان های مذهبی-سیاسی ایران؛ از روی کار آمدن محمدرضاشاه تا پیروزی انقلاب اسلامی، قم، 1385، ص 264 و 265.
4. مهناز میزبانی، منیژه صدری و حشمت الله سلیمی، نقش مساجد و دانشگاه ها در پیروزی انقلاب اسلامی تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383، ص 36.
5. مهناز میزبانی، منیژه صدری و حشمت الله سلیمی، پیشین، ص 31.
6. جان.دی استمپل، درون انقلاب ایران، ترجمه ی منوچهر شجاعی، تهران، رسا، 1377، ص 129 و 130.
7. میشل فوکو، پیشین، ص 58 و 59.
8. پیشین، ص 31 و 32.

حمیدرضا کشاورز، پژوهشگر تاریخ معاصر

مطالب مرتبط
دیدگاه خود را ارسال کنید
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
ویژه ها
عید در حرم امام رئوف

عید در حرم امام رئوف

9224

عید در حرم امام رئوف


عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

8634

فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز حرم مطهرامام رضا علیه السلام


زائر حرم امام رضا علیه السلام

زائر حرم امام رضا علیه السلام

7963

دولت دراین سرا و گشایش دراین در است ... السلام علیک یا انیس النفوس یا علی بن موسی الرضا(ع) #امام_رضا_علیه_السلام #حرم_امام_رضا_علیه_السلام #حرم_مطهر_رضوی


ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

8911

قلب مرا به پای ضریح ات گره بزن بیمارم و دخیل شفای تو می شوم


دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

9693

از رهگذر خاک سر کوی شما بود؛ هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد


بیشتر