معرفی الگوهای خوب به بچه‌ ها

معرفی الگوهای خوب به بچه‌ها

اون‌ها رو برای حرکت توی مسیر

درست زندگی کمک می‌کنه

این روزها، زیاد اسم قهرمان به

گوشمون میخوره؛ قهرمانی که

پای امنیت کشورش ایستاد...

آشنا شدن بچه‌ ها با ویژگی‌های

یه قهرمان واقعی، شوق اونها

رو برای شبیه او شدن بیشتر و

بیشتر می ‌کنه

#الگو


مطالب مرتبط