کتاب «بر مدار آفتاب: ترسیم زندگی بر مدار حیات رضوی» توسط محمدحسین پورامینی نوشته و اداره تولیدات فرهنگی آستان قدس رضوی آن را تدوین و تهیه کرده اند.

معرفی و دانلود کتاب «بر مدار آفتاب: ترسیم زندگی بر مدار حیات رضوی»

معرفی و دانلود کتاب «بر مدار آفتاب: ترسیم زندگی بر مدار حیات رضوی»

کتاب «بر مدار آفتاب: ترسیم زندگی بر مدار حیات رضوی» توسط محمدحسین پورامینی نوشته و اداره تولیدات فرهنگی آستان قدس رضوی آن را تدوین و تهیه کرده اند.

این اثر در هفت فصل، با ارائه گوشه‌ ای مستند روایی و تاریخی از حیات طیبه امام رضا(علیه السلام) در ساحت‌های ارتباط با خدا، حجّت خدا، خود، خانه و خانواده، جامعه، بهداشت و جامعه، بر آن است تا سبک زندگی مؤمنانه را بیان کند تا همگان بر مدار آن، شیوه زیستن را یاد بگیرند.

#کتاب #امام_رضا


دانلود کتابمطالب مرتبط