کتاب «یک پنجره خورشید؛ سیره و شمایل پیامبر اکرم(ص) از زبان امام رضا(ع)» توسط محمد هادی زاهدی گردآوری شده و ادارۀ تولیدات فرهنگی آستان قدس رضوی آن را به چاپ...

معرفی و دانلود کتاب «یک پنجره خورشید؛ سیره و شمایل پیامبر ا کرم(ص) از زبان امام رضا(ع)»

معرفی و دانلود کتاب «یک پنجره خورشید؛ سیره و شمایل پیامبر ا کرم(ص) از زبان امام رضا(ع)»

کتاب «یک پنجره خورشید؛ سیره و شمایل پیامبر اکرم(ص) از زبان امام رضا(ع)» توسط محمد هادی زاهدی گردآوری شده و ادارۀ تولیدات فرهنگی آستان قدس رضوی آن را به چاپ رسانده و منتشر کرده است.

این کتاب شامل هشت فصل در عناوین گوناگون می باشد.

برخی از عناوین کتای عبارتند از:

ازدواج با خدیجه،سلام کردن به همگان، حرکت بر مدار حق، ویژگ یهای رفتاری پیامبر(ص)، تشویق کمک به نیازمندان، پرهیز از بحث وجدل

#کتاب #تولیدات #پیامبر #امام_رضا

دانلود کتابمطالب مرتبط