پاسخ به پرسش ‌های ارادتمندان آستان امام رضا علیه السلام دربارۀ سیمای علمی زندگی امام‌ رضا علیه السلام.

معرفی  و دانلود کتاب حیات علمی؛ دانش و دانش ‌گستریِ امام‌ رضا علیه السلام(پرسمان رضوی3)

معرفی و دانلود کتاب حیات علمی؛ دانش و دانش ‌گستریِ امام‌ رضا علیه السلام(پرسمان رضوی3)

مجموعه کتاب‌ های پرسمان رضوی برای آشنایی زائران و مجاوران با زندگی و سیره حضرت رضا علیه السلام به کوشش محمد باقر پورامینی نوشته و توسط معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی تهیه و منتشر شده است.

دانش ، دل را حیات می ‌بخشد و جهالت را از آن مى ‌زداید و در پرتو علم، بندگان به جایگاه نیکان می ‌رسند و با خوبان و نیکوکاران هم‌ نشین می ‌شوند. با چنین توصیفی از دانش، هشتمین امام همام مذاکره و گفت ‌وگو در مباحث علمى را عبادت پروردگار تلقی می‌ کنند و ضمن بسط محفل علم، پاسخ‌گوی جویندگان فضیلت می ‌شوند. تربیت صدها شاگرد و بیان هزاران سخن هدایت‌ بخش، میراث دانش و دانش‌گستری امام ‌رضا علیه السلام است. «حیات علمی» توصیفی از روشنای دانش امامی است که به عالِم آل‌محمد صلی الله علیه و اله مشهور است.

جلد سوم کتاب با عنوان «حیات علمی؛ دانش و دانش‌گستریِ امام‌ رضا علیه السلام» بخشی از پرسش ‌های شیفتگان دانش و فضیلت را دربارۀ سیمای علمی زندگی امام‌ رضا علیه السلام پاسخ می دهد و ضمن اشاره به گسترۀ میراث علمی، مناظره‌ ها، آثار مکتوب و شاگردان مکتب علمى امام، از دیدگاه‌ های ایشان دربارۀ دانش و دانشمندی روایت می کند تا راهنمایی برای علم ‌آموزان شود.


این کتاب در پنج فصل به شرح زیر بیان شده است:

1. سیمای علمی. 2. گسترۀ میراث علمی. 3. مناظرات علمی. 4. آثار مکتوب امام رضا علیه السلام. 5. حدیث سلسله الذهب. 6. شاگردان مکتب علمی امام هشتم. 7. دانش و دانشمندی.

گزیده ای از پرسش ها:

دربارۀ شخصیت و جایگاه علمی امام رضا علیه السلام چه اطلاعاتی وجود دارد؟ توضیح دهید.

آیا آماری از احادیث امام رضا علیه السلام در متون دینی ما ثبت شده است؟

نقش امام رضا علیه السلام در تبیین حقیقت قرآن و رموز باطنی آن چگونه بود؟

سبک و شیوۀ مناظرۀ امام رضا علیه السلام با دیگران، به خصوص با جریان های رقیب، چگونه بود؟

آثار مستقل و مکتوبی که از حضرت رضا علیه السلام به یادگار مانده، چیست و چه تعداد است؟

گویا حدیث سلسلة الذهب واقعه ای بسیار مهم از حوادث و اتفاقات گزارش شده در مسیر خراسان است. ماجرا چیست؟

مهم ترین تأکید حضرت رضا علیه السلام دربارۀ فضیلت دانش و اهمیت دانش ورزی چه بود؟

علی کفشگر فرزقی

منبع: پرسمان رضوی

لینک دانلود کتاب

لینک دانلود مجموعه 7 جلدی


مطالب مرتبط