این کتاب پرسش ‌های شما را دربارۀ شیوۀ نیکو زندگی‌ کردن، با بهره ‌گیری از میراث رهنمون ‌بخش امام‌ خوبان، علی ‌بن ‌موسی علیه السلام، پاسخ می‌ دهد.

معرفی و دانلود کتاب سبک زندگی: منشور زندگی در منظر امام ‌رضا علیه السلام(پرسمان رضوی7)

معرفی و دانلود کتاب سبک زندگی: منشور زندگی در منظر امام ‌رضا علیه السلام(پرسمان رضوی7)

مجموعه کتاب‌ های پرسمان رضوی برای آشنایی زائران و مجاوران با زندگی و سیره حضرت رضا علیه السلام به کوشش محمد باقر پورامینی نوشته و توسط معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی تهیه و منتشر شده است.

معارف اسلامی ما در بردارندۀ همه نیازهای انسانی است و سبک و فرهنگ زندگی زیبایی ارائه می ‌دهد. این سبک در قالب مجموعه ‌ای کامل بر همۀ مسائلی انگشت می‌ گذارد که متن زندگی انسان را در دنیا شکل می ‌دهد. نقش الگوهای رفتاری در ساخت زندگی حیات ‌بخش نیز بسیار مهم است. ازاین‌ رو، تکیه بر شخصیت علی‌ بن‌ موسی ‌الرضا علیه السلام در پیاده ‌کردن زندگی معیار و درست، لازم و بایسته است و این هدفی است که «سبک زندگی» با الهام از سیره و سخن امام در پیش گرفته است.

جلد هفتم کتاب با عنوان «سبک زندگی: منشور زندگی در منظر امام ‌رضا علیه السلام» پرسش ‌های شما را دربارۀ شیوۀ نیکو زندگی‌ کردن، با بهره ‌گیری از میراث رهنمون ‌بخش امام‌ خوبان، علی ‌بن ‌موسی علیه السلام، پاسخ می‌ دهد.

این کتاب در چهار فصل به شرح زیر آمده است:

1. سبک زندگی معیار.2.ارتباط با خدا.3 . ارتباط با خود. 4. ارتباط با خلق

گزیده ای از پرسش ها:

سبک زندگی به چه معناست و آیا می ‌توانیم نوعی سبک زندگی از سیره و سخن امام ‌رضا علیه السلام بیرون بکشیم و سرلوحۀ خود قرار دهیم؟

وقتی از سیرۀ امام‌ رضا علیه السلام صحبت می ‌شود، منظور چیست و چه ارتباطی با سبک زندگی ممکن است داشته باشد؟

نقش الگوهای دینی در زندگی ما چیست؟ قرآن دراین ‌باره چه فرهنگی را ترویج می ‌کند؟

امام ‌رضا علیه السلام برای آداب نماز چه توصیه ‌ای می ‌فرمودند؟ برای الگوگیری از آن، نمونه ‌هایی بیان کنید.

امام ‌رضا علیه السلام دربارۀ نماز جماعت و اهمیت و حکمت آن چه سخنی دارند؟

علی کفشگر فرزقی

منبع: پرسمان رضوی

لینک دانلود کتاب

لینک دانلود مجموعه 7 جلدی


مطالب مرتبط