معرفی کتاب غدیر

معرفی کتاب غدیر

معرفی کتاب غدیر

مسلمونای امتده سال بعد هجرت

به همراه پیمبررفتند واسه زیارت

وقتی که حج تموم شداز مکه بر می گشتند

از یه بیابون گرمبه سختی می گذشتند

5b86548ac9016.png

" وقتی که حج تموم شد " نام کتابی است که فائزه قیومی آن را نوشته و ساره محمدپور آن را تصویرگری کرده است ویراستار آن سیده زینب حسینی است و موسسه فرهنگی قدس استان کتاب را به چاپ رسانده است شما دوستان عزیز می توانید این کتاب را بخوانید و با واقعه غدیر بیشتر آشنا شوید .

5b8654a00ee5c.png5b8654b7934d1.png


مطالب مرتبط