عدالت و انسان عادل شدن شرایط و معیار هایی دارد

معیار های عدالت در حدیث امام رضا علیه السلام

معیار های عدالت در حدیث امام رضا علیه السلام

عدالت و انسان عادل شدن شرایط و معیار هایی دارد، که هر کس در هر جایگاه اجتماعی باید این ویژگی ها را در خود نهادینه کند از این رو امام رضا علیه السلام فرمودند: مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ وَ وَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ فَهُوَ مِمَّنْ كَمَلَتْ مُرُوَّتُهُ وَ ظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ وَ حَرُمَتْ غِيبَتُهُ. «هر کس در داد و ستد(و دیگر روابط) با مردم ستم نکند، و در گفتگو با آنان دروغ نگوید، و از پیمان شکنی(و خلف وعده) پرهیز کند؛ پس او از کسانی است که مردانگی (و انسانیت) او به کمال رسیده، و عدالت او آشکار گشته است. برادری با چنین شخصی لازم، و غیبت او حرام است».(1)

این حدیث مهمترین معیار های عدالت را بیان می کند:

1. پرهیز از هرگونه ظلم در روابط اجتماعی.

2. راستگویی و پرهیز از هرگونه دروغگویی.

3. پیمانداری و وفای به عهد.

این سه مورد در میان سرشت های نیک انسان و اخلاق اسلامی و انسانی برتری ویژه ای دارد:

پرهیز از ظلم: آسایشو امنیت به دنبال دارد و برای بر پایی عدالت در جامعه انسانی امری ضروری است.

راستگویی: اخلاق اسلامی است که مورد تاکید فراوان قرار گرفته است. اکثر ظلم ها، حق کشی ها و... از دروغگویی ریشه می گیرد.

وفای به عهد و پیمانداری نیز از سرشت های والای الهی و انسانی است که بهبود روابط اجتماعی بر آن استوار است.

کسی که دوست دارد از او به عنوان یک انسان عادل یاد شود باید این سه معیار را رعایت کند.

علی کفشگر فرزقی

منبع:

فرازهایی از سخنان امام رضا علیه السلام، محمد حکیمی، دفتر هفتم، ص 29

----------------

پی نوشت:

1. عیون اخبار الرضا علیه السلام، ابن بابويه، محمد بن على‏، ج 2، ص 30.


مطالب مرتبط