صدور انقلاب اسلامی به معنای شکل گیری روحیه مبارزه و مقاومت در مقابل قدرت های زورگوی جهانی در میان ملت های مسلمان و آزاده جهان است. الگویی که انقلاب اسلامی به دنیا ارائه کرده است.

مفهوم صدور انقلاب اسلامی

مفهوم صدور انقلاب اسلامی

در همه سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی آمریکا و دیگر قدرت های زورگوی جهانی ایران را متهم به دخالت در امور داخلی دیگر کشورها نموده اند و آرمان صدور و گسترش #انقلاب_اسلامی را که در کلام امام(ره) بیان شده است را دستاویزی برای اتهام زنی های واهی به ایران اسلامی قرار داده اند.

چرا این آرمان انقلاب اسلامی بطور جدی توجه دشمنان انقلاب را به خود جلب کرده است، تا آنجا که پژوهشگر نامدار جان. ال. اسپوزیتو در کتاب انقلاب ایران و بازتاب جهانی325ـ 327 آن به این مهم اشاره می کند و می نویسد:

«جمهوری اسلامی ایران، از نخستین روزهای حیات خود، (صدور انقلاب) را از ارکان سیاست خارجی خود اعلام کرده است. هیچ جنبه دیگری از انقلاب، این همه توجه رسانه ها را به خود جلب نکرده و ترس دولت های غربی و اسلامی را برنینگیخته است..»

اما واقعیت آنچه بیان می شود چیست و آیا ایران بدنبال تصرف دیگر کشورها و تشکیل امپراتوری منطقه ای برای خود است؟ آیا ایران بدنبال تصرف سرزمینی و کشورگشایی است؟ در این زمینه بیان امام خمینی(ره) راهگشاست.

امام خمینی(ره) در پیام خود به مناسبت پذیرش قطعنامه 598 یکی از اصول سیاست خارجی ایران اسلامی را اینگونه بیان می کنند:« ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین الملل‏‎ ‎‏اسلامی مان بارها اعلام نموده ایم که درصدد گسترش نفوذ اسلام‏‎ ‎‏در جهان و کم کردن سلطۀ جهانخواران بوده و هستیم. حال اگر‏‎ ‎‏نوکران امریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل‏‎ ‎‏امپراتوری بزرگ می گذارند، از آن باکی نداریم و استقبال می کنیم.‏‎ ‎‏ما درصدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیزم، سرمایه داری و‏‎ ‎‏کمونیزم در جهان هستیم. ما تصمیم گرفته ایم، به لطف و عنایت‏‎ ‎‏خداوند بزرگ، نظام هایی را که بر این سه پایه استوار گردیده اند‏‎ ‎‏نابود کنیم؛ و نظام اسلام رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ را‏‎ ‎‏در جهان استکبار ترویج نماییم.67/4/29»

تصور اشتباهی که از این جملات و مشابه آن برداشت شده است و می شود، این است که ایران بدنبال تصرف دیگر سرزمین ها و توسعه طلبی است در حالی که به اذعان همه کارشناسان و تحلیلگران در همه سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران آغاز کننده هیچ جنگ نظامی درگیری علیه دیگر کشورها نبوده است و علیرغم ادعاهای واهی آمریکایی ها و هجمه های رسانه ای غرب هیچ مدرکی برای اثبات ادعای دخالت ایران در دیگر کشورها وجود ندارد.

مقام معظم رهبری معنا و مفهوم صدور انقلاب اسلامی را در سالگرد ارتحال امام(ره) اینگونه بیان میکنند:« امام نهضت را جهانی میدانست و این انقلاب را متعلق به همه‌ی ملت های مسلمان، بلکه غیر مسلمان معرفی میکرد. امام از این ابائی نداشت. این غیر از دخالت در امور کشورهاست، که ما نمیکنیم؛ این غیر از صادر کردن انقلاب به سبک استعمارگران دیروز است، که ما این کار را نمیکنیم، اهلش نیستیم؛ این معنایش این است که بوی خوش این پدیده‌ی رحمانی باید در دنیا پراکنده شود، ملت ها بفهمند که وظیفه‌شان چیست، ملت های مسلمان بدانند که هویتشان چگونه است و کجاست.89/3/14»

اسلام به عنوان ایدئولوژی مشروعیت بخش جمهوری اسلامی، دینی است فرا زمانی و فرا مکانی، که به همه عصرها و نسل ها تعلق دارد. مخاطب دین خاتم، انسان و نوع بشر است که پیامش باید به گوش همه انسان ها و ملت ها برسد. پس تبیین و ترویج اسلام در قالب دعوت دولت و حکومت اسلامی به صورت مرکز جهان اسلام بر آمده است مکلف و موظف به پیگیری این هدف در عرصه بین الملل است. اساسا رسالت جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام سیاسی برآمده از دین مبین اسلام آماده کردن و بیدار ساختن توده ‏‎‎‏ مسلمان و مستضعف جهان از وضعیت ناعادلانه استضعاف ناخواسته و ناخودآگاه است. موضوعی که به روشنی در گفتار و سیره نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین تبلور یافته است.

این مسئله مهم و راهبردی یکی از مهم ترین نکاتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در موارد متعدد به آن توجه کافی شده است. چنانکه مفهوم صدور انقلاب به عنوان یکی از مولفه های اصلی سیاست نه شرقی نه غربی در ارتباط با مقوله ی استقلال خواهی و مقابله با رخنه پذیری در مقابل نفوذ قدرت های خارجی معنی می یابد. یعنی صدور انقلاب خود نوعی جهت گیری راهبردی است که تشکیل حکومت های مستقل مبتنی بر ارزش ها و تعالیم دینی در کشورهای اسلامی را هدف می گیرد. جمهوری اسلامی ایران طبق اصول قانون اساسی موظف است از نهضت های آزادی بخش جهان حمایت کند.

امام خمینی در کلامی دیگر بخوبی معنای صدور انقلاب اسلامی را بیان می نمایند و می فرمایند:«مسأله‌ی دیگر صدور انقلاب است که بارها گفته‌ام: ما با کسی جنگی نداریم. امروز انقلاب ما صادر شده است. در همه جا اسم اسلام است و مستضعفین به اسلام چشم دوخته‌اند. باید با تبلیغات صحیح، اسلام را آنگونه که هست، به دنیا معرفی نمایید. وقتی ملّتها اسلام را شناختند، قهراً به آن روی می‌آورند و ما چیزی جز پیاده شدن احکام اسلام در جهان نمی‌خواهیم.»( صحیفه امام، ج15، صص 321و322)

در اصل154قانون اساسی ایران نیز حمایت از ملت های محروم و مستضعف بیان شده است. انقلاب اسلامی پس از پیروزی تلاش داشت ارزش های انقلاب خود را به منظور صدور به سایر کشورها ارائه کند.

تبلور صدور انقلاب اسلامی امروز در اشاعه روحیه جهاد و مقاومت در برابر زورگویی ها و منافع نامشروع قدرت های بزرگ در میان ملت های مسلمان و حتی غیر مسلمان است. شکل گیری گروه های مقاومت در کشورهای منطقه که بر اساس ایدئولوژی انقلاب اسلامی شکل گرفته اند همچون حزب الله لبنان، جهاد اسلامی فلسطین، فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، حشد الشعبی عراق و ....

گسترش معنویت و اسلام خواهی در سطح جهان بطوری که روزنامه گاردین چاپ انگلیس در گزارشی در 27آگوست 2018 به قلم هريت شروود می نویسد: بر اساس نتايج تازه‌ترين تحقيق مركز پژوهشي پيو، بيش از 84 درصد از جمعيت 7.3 ميليارد نفري جهان به يك دين باور و گرايش دارند كه دين حضرت مسيح با 2.3 ميليارد نفر (معادل 31.2 درصد) بيشترين پيرو را دارد. پس از آن اسلام با 1.8 ميليارد (24.1 درصد) در رده دوم ايستاده و هندو با 1.1 ميليارد و بودايي با 500 ميليون نفر در رده‌هاي بعد ايستاده‌اند.

نكته مهم در اين گزارش، سرعت رشد خيره‌كننده دين اسلام در گوشه و كنار دنياست؛ به گونه‌اي كه پيروان پيامبر اسلام تا ميانه‌هاي قرن اول از هزاره سوم صدرنشين جدول پرجمعيت‌ترين دين‌ها مي‌شوند. در حالي كه ميانگين سن جمعيت دنيا 18 سال است، ميانگين سن پيروان دو دين پايين‌ترين از ميانگين جهاني است. اسلام با 23 و هندو با 26 سال جوان‌ترين پيروان را دارند و مسيحي‌ها با 30، بودايي‌ها با 34 و يهودي‌ها با 36 سال پس از آنها قرار گرفته‌اند.

بيشترين نرخ رشد هم از آن اسلام و بيش از دو برابر ميانگين نرخ رشد جمعيت دنياست. بين سال‌هاي 2015 تا 2060 حدود 32 درصد به جمعيت دنيا افزوده مي‌شود، اين در حالي است كه جمعيت مسلمانان جهان در همين بازه زماني 70 درصد رشد (26 درصد بيش از مسيحيت) خواهد داشت. به اين ترتيب، اسلام تا 45 سال ديگر به دين غالب مردم دنيا تبديل مي‌شود و جاي مسيحيت را در صدر جدول دينداران مي‌گيرد.

از سوی دیگر دمیده شدن روحیه #مبارزه_با_استکبار و امپریالیسم در کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای آمریکای جنوبی که در روزگار نه چندان دوری به حیاط خلوت آمریکا شناخته می شدند و اکنون به کانون مبارزه با آمریکا تبدیل شده اند و از دوستان نزدیک جمهوری اسلامی ایران به شمار می آیند، همچون کوبا، ونزوئلا، بولیوی، نیکاراگوئه و....

مطالب مرتبط