مقبره کدام یک از پیامبران الهی در ایران است؟
۱۵ آبان ۱۳۹۷ 410 1.1 MB 25 0

مقبره کدام یک از پیامبران الهی در ایران است؟

سازمان اوقاف وامور خیریه در عکس نوشته‌ای مقبره برخی از پیامبران الهی که در ایران اسلامی مدفون هستند را منتشر کرد.


مطالب مرتبط