برای شرکت در هر ضیافتی، مقدمات متناسب با همان ضیافت را باید فراهم کرد. نماز شرکت در ضیافت خلوت و نیایش با خدایی ...

مقدمات نماز

مقدمات نماز

مقدمات نماز

طهارت

برای شرکت در هر ضیافتی، مقدمات متناسب با همان ضیافت را باید فراهم کرد. نماز شرکت در ضیافت خلوت و نیایش با خدایی است که پاکی مطلق، زیبایی مطلق و نور مطلق است و نمازگزار برای آمادگی شرکت در چنین ضیافتی باشکوه باید ابتدا ظاهرش را از آلودگی و باطنش را از پلیدی‌ها و رذایل باطنی پاک سازد و با گرفتن وضو، نورانیت پیدا کرده و با پوشیدن لباس تمیز و شانه کردن سر و صورت و زدن عطر با ظاهری آراسته برای شرکت در این ضیافت خود را آماده کند.

1 ـ وضو

امام پاکی‌ها و زیبایی‌ها در بیان اسرار وضو به طهارت ظاهر و باطن اشاره کرده و فرموده است:

1 ـ پاک بودن بنده هنگام ایستادن در مقابل خدا؛

2 ـ پاکیزه شدن از آلودگی‌ها و نجاسات»؛

3 ـ در وضو، از بین رفتن کسالت و جلوگیری از حالت خواب آلودگی؛

4 ـ پاک کردن قلب برای حضور در محضر خدای جبّار.

در روایتی از امام رضا(ع) نقل شده است:

«علت وضو، این است که انسان در نماز، می‌خواهد با اعضای ظاهرش که همان اعضای وضوست در مقابل خداوند بایستد و فرشتگان را ملاقات کند، پس شستن صورت برای سجده و خضوع در آن است؛ شستن دو دست به سبب آن است که آن‌ها را به درگاه خدا بالا می‌برد و پایین می‌آورد و با آن دو کف، رغبت و رهبت و تبتّل (حرکت دست، که نشانه خوف و امید و طلب و عبودیت است) انجام می‌دهد و مسح سر و روی دو پا برای این است که ظاهر و آشکار و برهنه است و در جمیع حالات نماز، با این سه استقبال کند و رو به حق بایستد.»

2 ـ غسل

در غسل به شستن تمام بدن امر شده است

علت غسل‌ها آن است که انسان با آن‌ها، پروردگار خود را تعظیم می‌کند و بزرگ می‌دارد و نیز به سبب آن‌ها متوجه به خداوند کریم و بزرگوار خود می‌شود و از خداوند درخواست آمرزش می‌کند و نیز به سبب این که روز عید برای مردم شناخته شده است، خداوند غسل این روزها را بزرگداشت و تفضیل آن‌ها بر دیگر روزها قرارداد و علت غسل جمعه، طهارت و پاکی بنده تا جمعه دیگر است.

علت غسل میت این است که میت را غسل دهند تا از آلودگی‌ها و امراضی که داشته، پاک شود؛ زیرا میت با فرشتگان ملاقات می‌کند و با اهل آخرت همنشین می‌گردد. پس چه نیکوست وقتی بر خدا وارد می‌شود و پاکان را ملاقات می‌کند، با طهارت و نظیف باشد تا مورد درخواست رحمت و شفاعت واقع شود. (و دیگر اینکه، برای پاک شدن از آن منی‌ای که از آن آفریده شده، و در هنگام مرگ از بدن او خارج می‌شود و جنب می‌گردد، غسل لازم است.)

علت غسل مس میت، طاهر شدن شخص است از چرک و پلیدی‌هایی که به جهت مس کردن میت به او رسیده؛ زیرا شخصی که از دنیا رفته، روحش از او مفارقت کرده و بیشتر میکروب‌ها در پیکر او باقی می‌ماند، پس باید پس از تماس با او، تطهیر انجام شود.
منبع: جلوه وصال، تالیف علی برجی، تهیه و تدوین ارائه امور فرهنگی آستان قدس، نشر قدس رضوی.


مطالب مرتبط