شعر کودکانه

مناجات

مناجات

ای خدا، ای خدای پاک و بزرگ///ای خدا ، ای خدای بی همتا

ای خداوند آسمان و زمین///ای خداوند دره و دریا

از تو دارد توان جنبیدن/// پر و بال پرندگان قشنگ

مرغ و مرغابی و کبوترها/// همه جا ، گونه گونه ، رنگارنگ

جسم من ، قلب و جان و هستی من///اثری روشن از خدایی توست

زین جهت سعی و کوششم شب و روز/// همه در راه آشنایی توست

من فقط بنده و مطیع توام/// ای خداوند قادر و دانا

از ره لطف و مهربانی خود///تو به من راه راستی بنما

یاری ام کن تو ای خدای بزرگ/// تا دلم با تو آشنا گردد

قلبم از مهر تو شود لبریز/// روحم از غیر تو جدا گردد .

مصطفی رحماندوست


مطالب مرتبط