اگر مهربانی، زیبا هستی و در دل ها جای داری.

مهربان تر ها همیشه تو دل بروترند تا زیباترها!

مهربان تر ها همیشه تو دل بروترند تا زیباترها!

خوب است قبل از اینکه به موضوع زیبایی بپردازیم، این نکته را مطرح کنیم که زیبایی کجاها کاربرد دارد؟ خوب شاید به نظر عده ای، اولین اش خاطرخواه پیدا کردن است؛ یعنی هرچه زیباتر، خاطرخواه ها بیشتر! بعد اینکه در جمع دوستان و اطرافیان، دلیلی برای خجالت کشیدن وجود ندارد و اصلاً زیبا که باشی، به جراحی زیبایی و هزینه های سنگین آرایش هم نیازی نیست.

تو هم این طور فکر می کنی؟ درباره ازدواج و خاطرخواه پیدا کردن مشخص است که زیبایی ظاهری هیچ گاه نمی تواند دلیل عشق واقعی باشد و این، زیبایی باطن است که زندگی ها را حفظ می کند. چه بسیار دختران زیبارویی که به دلیل اخلاق بد، برای همسرشان تحمل نکردنی شده اند و کارشان به جدایی کشیده است!

زیبایی باطن است که زندگی ها را حفظ می کند

درباره جراحی زیبایی هم نکته اصلی، اعتماد به نفس است؛ البته اگر واقعاً عیبی در صورت انسان وجود داشت و برطرف شدنی بود و امکانات هم فراهم بود، آن وقت آدم عمل جراحی زیبایی هم انجام می دهد؛ ولی مهربان تر ها همیشه تو دل بروترند تا زیباترها!

5cdad30f06834.jpg

پس اولین نکته ای که به زیبایی مرتبط است، اعتماد به نفس است. زیبایی امری نسبی است که در افراد مختلف متفاوت است. ممکن است دختری برای عده ای زیبا باشد و برای عده ای دیگر، زشت. به قول معروف، علف باید به دهن بزی شیرین بیاید! اگر زیبایی نسبی نبود، هیچ مردی سراغ هیچ زنی نمی رفت؛ چون همیشه زنان هایی بودند که فقط آنان زیبا بودند و بقیه زشت و معلوم است که هیچ کس میلی برای ارتباط با زشت ها نداشت.

آنچه چهره را در نگاه مخاطب زیبا می کند، اخلاق است. اخلاق خوب نوری است که از دل ها ساطع می شود و بر دل ها می نشیند؛ پس اگر مهربانی، زیبا هستی و در دل ها جای داری و اگر مهربان نیستی، زیبایی ات در نظر هیچ کس بیشتر از چند روز هم دوام نمی آورد؛ چون هرکس که چند روز با تو باشد، از ماندن با تو پشیمان می شود.

منبع: هنر دختر بودن، راضیه کیماسی


مطالب مرتبط