شعر کودکانه تولد حضرت فاطمه (س)

میلاد نور

میلاد نور

دنیا چقدر قشنگه///پر گل و رنگارنگه

می تابه نور خورشید/// موقع شادی رسید

شادی کجاست همین جاست///تو قلب ما آدم هاست

چونکه رسید تولد///تولده تولد

کی میدونه بچه ها///کی اومده به دنیا ؟

دخت رسول خدا///محمد مصطفی

یک خانوم مهربون/// شد چراغ راهمون

شبیه کوهی از نور///تاریکی رو کرده دور

تا بشه خوب و روشن///راه تو و راه من

پس بزنیم همه دست/// چونکه تولدش هست

بگیم همه یک صدا///خوش اومده به دنیا

چشم چراغ بابا///حضرت خوب زهرا (س)

اکرم خیبری


مطالب مرتبط