شعر کودکانه به مناسبت تولد حضرت محمد (ص)

میلاد پیامبر (ص)

میلاد پیامبر (ص)

تا به دنیا آمدی /// شاد و زیبا شد جهان

پخش شد نوری قشنگ/// در زمین و آسمان

واقعا غمگین شدند/// مردمان بت پرست

هر چه بت در کعبه بود/// زود افتاد و شکست

شد محمد نامتان/// مکه شد شهر شما

شاد شد خندید باز/// خانه خوب خدا

روز میلاد تو شد/// بهترین روز زمین

جشن میلاد تو شد /// جشن خوب مسلمین

لیلا خیامی


مطالب مرتبط