میوه ات را کامل بخور

پدر می‌گوید: روزی در خانه امام رضا( علیه السلام ) برای پذیرایی میوه آوردند. چند کودک هم در خانه بودند. یکی از آنها میوه‌ای برداشت، گازی به آن زد؛ ولی میوه را درست‌نخورده انداخت دور و بعد هم میوه دیگری برداشت.
امام رضا( علیه السلام ) به او فرمودند: اگر شما به میوه نیاز ندارید، کسانی هستند که به آن نیاز دارند. آن را به کسی بدهید که به آن نیاز دارد.
پدر می‌گوید: اگر مردم از نعمت‌های خدا درست استفاده کنند، نیازمندان هم بی‌نیاز می‌شوند


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط