۱۳ خرداد ۱۳۹۸ 126 4.5 MB 01:28 دقیقه 15 0

نقش ایمان به معاد در اقتصاد

ایمان به معاد در اقتصاد اثر دارد اگر کسی ایمان به معاد داشته باشد کم فروشی نمی کند.


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط