نقش بازی در آموزش و یادگیری کودک

نقش بازی در آموزش و یادگیری کودک

نقش بازی در آموزش و یادگیری کودک

یکی از موثرترین و اصلی ترین راه های یادگیری کودکان، بازی است. به همین دلیل می توان با برنامه ریزی ای هدفمند و از پیش تعیین شده از بازی برای آموزش موضوع های علمی، اصول اخلاقی و رفتاری، ارزش ها و مهارت ها و باورهای اجتماعی سود جست.

کودکان در خلال بازی به ویژه بازی های آموزشی، به مفاهیم ذهنی جدیدی دست می یابند و مهارت های بیشتر و بهتری کسب می کنند. آنان به کمک بازی با رنگ ها و اشکال گوناگون و جهت های متفاوت آشنا می شوند و تجارب ارزنده ای به دست می آورند. حین بازی نیز مطالب آموختنی را بدون فشار و با میل و رغبت فرا می گیرند. برای نمونه، نقاشی کردن و نوشتن، مهارت های پیچیده ای هستند که می توانند به خلاقیت کودک کمک کنند. گاه این کارها می توانند کودک شما را ساعت ها سرگرم کنند. تکه ای کاغذ و چند مدادرنگی یا مداد شمعی بردارید و نقاشی ساده ای بکشید. این نقاشی می تواند شکل ساده ای از حیوانات و اشیا باشد. سپس از او بخواهید که کار شما را تقلید کند.

رفته رفته با بزرگ کردن اندازه ی شکل ها آنها را پیچیده تر کنید. بکوشید از رنگ های شاد استفاده کنید ونام آنها را برای فرزندتان تکرار کنید. وقتی کودک توانست نقاشی های ساده بکشد از او بخواهید که خانه و چیزهای پیچیده تری بکشد و اگر موفق شد حتما او را تشویق کنید.

روش آموزش نوشتن

این روش درست مانند نقاشی کردن است. یک پیشنهاد خوب این است که نام کودک را بزرگ روی کاغذ بنویسید و از او بخواهید آن را مثل یک نقاشی تقلید کند. کودکان معمولا یادگیری نوشتن نام خود را بسیار دوست دارند و این می تواند انگیزه ای برای یادگیری حروف دیگر شود. نخست ترسیم خطوط را با کودک تمرین کنید و سپس ترسیم منحنی ها، و در پایان کپی کردن حروف را به او بیاموزید. فراموش نکنید که در آغاز کودک باید بر روی خطوط شما بنویسد و سپس از روی آنها کپی کند. سرانجام نیز به درخواست شما و با استفاده از حافظه ی خود آنها را بنویسد.


مطالب مرتبط