فرهنگ هر جامعه در بازی اثر می گذارد و می توان گفت که بازی کودکان به نوعی نشان دهنده فرهنگ آن جامعه است .

نقش محیط در بازی کودکان

نقش محیط در بازی کودکان

کودکان در سراسر دنیا ، در شهر و روستا ، کوه و دشت ، هر جا که باشند بازی می کنند و محیط فقط در نوع بازی آنها تاثیر می گذارد .

طبق مطالعات انجام شده ، نه تنها بازی های شمال و جنوب یک کشور و حتی محله های یک شهر نیز با هم تفاوت دارد . فرهنگ هر جامعه در بازی اثر می گذارد و می توان گفت که بازی کودکان به نوعی نشان دهنده فرهنگ آن جامعه است .

در جامعه ایران بازی دختران ، چه در نوع سنتی و چه در نوع جدید ، ویژگی های خاص خود را دارد . در روستا ، با توجه به اینکه دخترها خیلی زود مسئولیت می پذیرند . سن بازی و زمان بازی محدود است . در اغلب روستاهای ایران دختران روستایی در کودکی ، مسئولیت به دوش کشیدن بچه های کوچک تر را دارند و بعد هم باید در اقتصاد خانواده نقشی به عهده بگیرند . آنان ، در سنین کودکی پشت دارهای قالی یا گلیم می نشینند و همراه با مادر و دیگر زنان خانواده نقش خود را در کمک به اقتصاد خانواده بازی می کنند . به این ترتیب در میان دختران روستایی کار و بازی همراه است . آنان ضمن نگهداری بچه های خردسال ، همانند عروسک زنده با آنان بازی می کنند و یا پشت دارهای قالی به زمزمه شعر می پردازند . در واقع برای آنها تمایزی بین کار در خانه ، مزرعه یا بازی وجود ندارد .

بازی های پسران روستایی در مقایسه با دختران از آزادی های بیشتری برخوردارند . بنابراین دامنه بازی ها در میان آنان وسیع تر و متنوع تر است اما در بین آنان نیز کار و بازی توام است . زیرا پسرها هم ، مانند دخترها از سنین کم ، نقشی در اقتصاد خانواده به عهده می گیرند . کودکان روستایی ایران فرصت کمی برای بازی دارند و از فواید بازی آن طور که باید و شاید بهره مند نمی شوند . البته با هنجارهای جامعه روستایی محرومیت از جست و خیز ها و بازی های متعارف نه تنها به سلامت روانی آنان لطمه نمی زند ، بلکه همراه بودن کار و بازی در این جوامع ، نشاط و شادابی کودکان آنان را یا طراوت و سرزندگی یک محیط پرتلاش در می آمیزد .

در منطقه های محروم به علت اینکه افراد از توانایی اقتصادی زیادی برای خرید اسباب بازی برخوردار نیستند ، آن دسته از بازی های سنتی را که نیاز چندانی به ابزار و اسباب ندارند به کودکان خود می آموزند . در این جوامع کودکان یاد می گیرند که برای خود اسباب بازیبسازند . این تولید و سازندگی نیز بازی و فعالیت جسمانی دل چسبی برای این قبیل کودکان محسوب می شود .


مطالب مرتبط